i房网APP免费下载
随时随地关注楼盘
关闭

本期特惠楼盘

新动力广场

[三水区] 新动力广场

均价: ¥ 9200 /m2

i房特惠:

敏捷金谷国际

[禅城区] 敏捷金谷国际

均价: ¥ 8000 /m2

i房特惠:

碧桂园曼哈顿

[禅城区] 碧桂园曼哈顿

均价: ¥ 1.85万 /m2

i房特惠:

南海万科广场

[南海区] 南海万科广场

均价: ¥ 3万 /m2

i房特惠:

绿岛明珠

[禅城区] 绿岛明珠

均价: ¥ 1.2万 /m2

i房特惠:

雅丽豪庭

[南海区] 雅丽豪庭

均价: ¥ 1.3万 /m2

i房特惠:

长华国际中心

[南海区] 长华国际中心

均价: ¥ 1.5万 /m2

i房特惠: